پایگاه سیمرغ محلی برای ساماندهی تولیدات فرهنگی که در سایت‌های فرهنگی هنری به صورت پراکنده و ساماندهی نشده وجود دارد و محتواهایی که در حال تولید است را هم تا حد امکان جمع‌آوری خواهیم کرد ان شاء الله. انسجام و نظم در ساماندهی و تهیه مجموعه‌ای که نشان‌دهنده گوشه ای از معارف کامل و جذاب فرهنگی باشد، چیزی است که مورد غفلت اهالی فرهنگ قرار گرفته است و کمتر به آن پرداخته می شود. همکاری همه علاقمندان و دلسوزان در ایجاد اینچنین مجموعه‌هایی ضروری است، محلی که نمایشگاهی برای فرهنگ‌های ناب و واقعی است.